Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. We Are Online is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van We Are Online worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het email adres op onze contact pagina.

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, waarover We Are Online geen controle heeft. We Are Online draagt dus ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op deze servers.

Helpdesk

Om hulp te kunnen krijgen bij uw hosting uitdagingen vragen wij u in te loggen in ons klantensysteem en te kiezen voor het aanmaken van een ticket. Zorg dat er zo duidelijk mogelijk wordt uitgelegd wat er aan de hand is en vermeld eventueel de nodige login gegevens en wachtwoorden.